Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

W tym dziale znajdziesz rozwiązanie wszystkich problemów, które napotkasz podczas życia na Florydzie.
FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » pt lip 21, 2017 10:31 pm

4e. When more than one vehicle approaches a four-way stop sign, which one moves first?
The first vehicle to the intersection has the right of way.
4e. Kiedy więcej niż jeden pojazd zbliża się do czterodrogowego skrzyżowania gdzie wszyscy mają znak stopu, który najpierw powinien przejechać?

Przejeżdza pierwszy ten który był pierwszy na skrzyżowaniu (zatrzymał się przy znaku stop)

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » pt lip 21, 2017 10:40 pm

4f. What does a red traffic light mean? What does a flashing red traffic light mean?
Steady Signal Red Light
• Come to a complete stop at the stop line. Remain stopped until light turns green.
• Don’t stop too far away from the stop line. Some signals change only when a car is at the stop line.
• After stopping, you may turn right if there is not a NO TURN ON RED sign and the way is clear.
• You may turn left from a one-way street onto a one-way street that has traffic moving to the left.
• Before turning, you must yield the right-of-way to pedestrians in the crosswalk and oncoming traffic.
• Running (driving through) the red light is against the law and is extremely dangerous!
Flashing Red Light - Used at dangerous intersections. Treat it like a stop sign.
4f. Co oznacza czerwone światło na drodze? Co oznacza migające czerwone światło na drodze?

Stałe Czerwone światło
• Zatrzymaj się na linii zatrzymania. Zatrzymaj się, aż światło zgaśnie.
• Nie zatrzymuj się zbyt daleko od linii zatrzymania. Niektóre sygnały zmieniają się tylko wtedy, gdy samochód znajduje się na linii zatrzymania.
• Po zatrzymaniu, możesz skręcić w prawo, jeśli nie ma żadnego znaku NO TURN ON RED, a droga jest wolna.
• Możesz skręcić w lewo z jednokierunkowej ulicy na jednokierunkową ulicę, która ma ruch w lewo.
• Przed skręcaniem ustąp pierwszeństwo pieszym oraz nadjeżdżającym samochodom.
• Przejazd na czerwonym świetle jest niezgodne z prawem i jest bardzo niebezpieczne!

Migające czerwone światło - Używane jest na niebezpiecznych skrzyżowaniach. Należy traktować jak znak stopu.

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » pt lip 21, 2017 10:44 pm

4g. After a full stop at a red traffic light when may a driver turn right?
• After stopping, you may turn right if there is not a NO TURN ON RED sign and the way is clear.
• Before turning, you must yield the right-of-way to pedestrians in the crosswalk and oncoming traffic.
4g. Po pełnym zatrzymaniu się na czerwonym świetle, kiedy kierowca może skręcić w prawo?

• Po zatrzymaniu, możesz skręcić w prawo, jeśli nie ma żadnego znaku NO TURN ON RED, a droga jest wolna.
• Przed skręcaniem ustąp pierwszeństwo pieszym oraz nadjeżdżającym samochodom.

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » pt lip 21, 2017 10:53 pm

4h. What does a green arrow showing at the same time as a red traffic light mean you can do?
A green arrow, pointing right or left, means you may make a turn in the direction of the arrow. If the red light is burning at the same time, you must be in the proper lane for such a turn and you must yield the right-of-way to vehicles and pedestrians within the intersection.

Co oznacza zielona strzałka pokazująca jednocześnie czerwone światło drogowe?

Zielona strzałka skierowana w prawo lub w lewo, oznacza ze możesz skręcić w kierunku strzałki. Jeśli czerwone światło zapali się w tym samym czasie, musisz być na prawidłowym pasie ruchu i ustąpić pierwszeństwo pojazdom oraz pieszym którzy są na skrzyżowaniu potem możesz dopiero skręcić.

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » pt lip 21, 2017 10:57 pm

4i. What does a flashing yellow light mean?
Flashing Yellow Light. Used at, or just before, dangerous intersections. Also used to alert you to a warning sign such as a school crossing or sharp curve. Proceed with caution.
4i. Co oznacza migające żółte światło?

Migające żółte światło - Używane jest tuż przed niebezpiecznymi skrzyżowaniami. Służy również do ostrzegania o znaku ostrzegawczym, np. Przejściu szkoły lub ostry zakręt. Należy Zachowaj szczególną ostrożność.

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » pt lip 21, 2017 11:04 pm

4j. If you are approaching a railroad crossing that does not have gates or lights and you see a train coming, what should you do?
Yield to all trains at the crossing. The classic railroad safety slogan here is “STOP. LOOK. LISTEN. LIVE”
Jeśli zbliżasz się do kolejowego skrzyżowania, który nie ma bram lub świateł, a widzisz nadjeżdżający pociąg, co powinieneś zrobić?

Ustąp wszystkim pociągów na skrzyżowaniu. Klasycznym hasłem bezpieczeństwa kolejowego jest "STOP". POPATRZ. SŁUCHAĆ. BĄDŹ CZUJNY NA BIERZĄCO"

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » pt lip 21, 2017 11:11 pm

5a. What happens to the force of impact when you double your speed? Triple your speed?
Speeding is extremely dangerous. The faster you drive, the greater the impact or striking power of your vehicle:
• When you double the speed of a car, you increase its force of impact four times.
• When you triple the speed of a car, you increase its force of impact
nine times.
Co się dzieje z siłą uderzenia, gdy podwojesz prędkość? Trzykrotnie szybkość?

Prędkość jest bardzo niebezpieczna. Im szybciej jedziesz, tym większy jest moc uderzenia twojego pojazdu:
• Podwojenie prędkości samochodu zwiększa siłę uderzenia czterokrotnie.
• Gdy potroi się prędkość samochodu, zwiększasz siłę uderzenia
Dziewięć razy.

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » pt lip 21, 2017 11:17 pm

5b. Unless otherwise posted, what is the speed limit for cars in a residential area?
5c. What is the maximum speed limit on an interstate highway?
Obrazek
5b.Jeśli nie określono inaczej, jaki jest limit prędkości dla samochodów w strefie mieszkalnej?
5c. Jaki jest maksymalny limit prędkości na autostradzie międzystanowej?


Strefy szkolne - 20 mph
Obszar Miejski, Biznesowy lub Mieszkaniowy - 30 mph *
Ulice i autostrady - 55 mph *
Wiejski autostrada międzystanowa - 70 mph **
Ograniczone autostrady - 70 mph

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » pt lip 21, 2017 11:27 pm

5d. Can you be issued a ticket for driving too slowly?
However, driving too slowly is also against Florida law. You must not drive so slowly that you block or delay traffic moving at normal, safe speeds. You should drive with the flow of traffic, within the speed limit. When driving slower than the flow of traffic, keep right so others may safely pass. On highways, when the posted speed limit is 70 mph, the minimum speed limit is 50 mph.

5d. Czy można dostać mandat za prowadzenie samochodu za wolno?

Jazda zbyt wolna jest niezgodna z prawem na Florydzie i można dostać za to mandat. Nie wolno prowadzić tak powoli, aby blokować lub opóźniać ruch w normalnych, bezpiecznych prędkościach. Powinieneś jechać z prędkością ruchu, w granicach prędkości. Podczas jazdy wolniej niż przepływ ruchu, trzymaj się prawej strony drogi, aby inni mogli bezpiecznie przejeżdzać. Na autostradach, gdy ograniczona prędkość wynosi 70 mph, minimalna prędkość wynosi 50 mph.

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » pt lip 21, 2017 11:35 pm

5e. What are the steps for making a smooth stop?
Stopping suddenly is dangerous and usually caused by not paying attention to the traffic flow or following others too closely. Sudden stops make it difficult for drivers behind you to avoid a rear-end collision.

• Check mirrors and blind spots for traffic to the rear.
• Release accelerator to allow vehicle to slow. Press brake pedal to activate brake lights and use a steady pressure for a smooth stop.
Co należy zrobić aby sprawnie zatrzymać pojazd?

Zatrzymanie się nagle jest niebezpieczne i zwykle spowodowane nie zwracaniem uwagi na przepływ ruchu lub jazdą za innymi zbyt blisko. Nagłe zatrzymania sprowadzają niebezpieczeństwo kierowcom którzy jadą za tobą którzy mogą nie zdążyć wyhamować na czas i zderzyć się z twoim pojazdem.

• Sprawdzć lusterka i ślepe punkty ruchu w kierunku tylnym.
• Zwolnij pedał przyspieszenia, aby pojazd mógł spowolnić. Nacisnąć pedał hamulca, aby uruchomić światła hamowania i używać stałego ciśnienia w celu zapewnienia płynnego zatrzymania.

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość