Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

W tym dziale znajdziesz rozwiązanie wszystkich problemów, które napotkasz podczas życia na Florydzie.
ODPOWIEDZ
FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » sob lip 22, 2017 1:47 am

5p. Where is it unlawful to overtake and pass?
You Must Not Pass...
• where there is a single solid line, or double-sided solid line dividing lanes;
• when the double-sided yellow line is solid in your lane;
• in Do Not Pass and No Passing zones;
• on hills or curves where you can’t see at least 500 feet ahead;
• within 100 feet of a bridge, viaduct, tunnel, railroad crossing, or intersection;
• when a school bus is stopped and has its warning flashers on and stop sign extended;
• at crosswalks where a vehicle has stopped to allow a pedestrian to cross.
Gdzie jest niezgodne z prawem wyprzedzanie oraz omijanie?

Nie możesz wyprzedzać ...
• gdzie jest pojedyncza linia ciągła, lub podwójne ciągłe linie;
• gdy dwustronna żółta linia jest w pasie;
• w strefach nie wyprzedzania i zakazu wyprzedzania;
• na wzgórzach lub zakrętach, gdzie nie można zobaczyć co najmniej 500 stóp dalej;
• w odległości 100 stóp od mostu, wiaduktu, tunelu, przejazdu kolejowego lub przecięcia;
• gdy autobus szkolny jest zatrzymywany i ma migające lampki ostrzegawcze i znak zatrzymania stop;
• na skrzyżowaniach, w których pojazd zatrzymał się, aby umożliwić pieszy przejazd.

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » sob lip 22, 2017 1:59 am

5q. Under what circumstances can you stop in the acceleration lane on an expressway?
Never stop on the pavement, shoulder, or connecting ramp of an expressway except in an emergency. If your vehicle breaks down, it may be parked on the side of the expressway (completely off the pavement) for no more than six hours. Raise your hood and tie a white cloth to your antenna or left door handle to show you need help.
W jakich okolicznościach można zatrzymać się na pasie przyspieszenia drogi ekspresowej?

Nigdy nie zatrzymywać się na chodniku, poboczu lub łączeniu rampy z drogą ekspresową, z wyjątkiem sytuacji awaryjnej. Jeśli samochód zepsuje się, może być zaparkowany po stronie drogi ekspresowej (całkowicie poza chodnikiem) przez okres nie dłuższy niż sześć godzin. Podnieś maskę i przymocuj białą szmatkę do anteny lub lewego uchwytu drzwi, aby pokazać, że potrzebujesz pomocy.

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » sob lip 22, 2017 2:01 am

5r. What should you do if you drive past your exit on an interstate highway?
Drive to the next exit
Co należy zrobić, jeśli przejedziesz swój wyjazd na autostradzie międzystanowej?

Jedz do następnego wyjazdu

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » sob lip 22, 2017 2:55 am

5s. Where should you move your vehicle if you break down while driving on the highway?
Try to get your vehicle completely out of the traffic lanes and off the paved surface of the highway before stopping.

Gdzie należy skierować pojazd, jeśli zepsuje ci się podczas jazdy po autostradzie?

Postaraj się, aby pojazd całkowicie opuścił ruch autostrady i postaraj się zatrzymać pojazd na poboczu jak najdalej od jezdni.

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » sob lip 22, 2017 3:05 am

What is the farthest away you can park from a curb?
max 1 foot
Jak daleko możesz parkować od krawężnika?

maksymalnie 1 stope

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » sob lip 22, 2017 3:11 am

5u. If you have a manual transmission, what gear should you put the car in when parking downhill? Uphill?
If on a hill, 1st gear if facing uphill, reverse if facing downhill. Just make sure to set the parking brake before releasing the clutch, so that the weight of the car is on the brake first.
Jeśli masz manualną skrzynię biegów, jaki bieg należy wrzucić w samochodzie podczas parkowania w dół? Pod górę?

Jeśli na wzgórzu, 1 bieg jeśli pojazd stoi przodem pod górę, bieg wsteczny jeśli pojazd stoi przodem w dół. Wystarczy pamiętać, aby ustawić hamulec postojowy przed zwolnieniem sprzęgła, tak aby ciężar samochodu był najpierw hamulcowy.

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » sob lip 22, 2017 3:19 am

5v. Where is parking prohibited?
It is against the law to park:
• Crosswalks
• Sidewalks
• Bicycle lanes
• Intersections
• Bridges
• Overpasses
• Tunnels
• In front of driveways
• By yellow painted curbs
• NO PARKING or DISABLED PERMIT ONLY zones
• On the roadway side of another parked vehicle (double parking)
• On highway pavement not marked for parking
• Anywhere that blocks or creates a hazard for other vehicles
• Or within:
◆ 15 feet of a fire hydrant.
◆ 20 feet of an intersection.
◆ 20 feet of the entrance to a fire, ambulance, or rescue station.
◆ 30 feet of a rural mail box on a state highway (8 am–6 pm).
◆ 30 feet of any flashing signal, stop sign, or traffic signal.
◆ 50 feet of a railroad crossing.

Gdzie jest zakazane parkowanie?

• Na przejazdach
• Chodnikach
• Pasy rowerowe
• Przecięcia
• Mosty
• Wiadukty
• Tunele
• Przed domem
• Żółte krawędzie
•Jak jest znak NO PARKING lub DISABLE PERMIT ONLY (miescja dla niepełnosprawnych)
• po stronie jezdni innego zaparkowanego pojazdu (podwójny parking)
• Na nawierzchni autostrady nie oznaczonej do parkowania
• Gdziekolwiek blokuje lub stanowi zagrożenie dla innych pojazdów
• lub w obrębie:
◆ 15 stóp hydrantu przeciwpożarowego.
◆ 20 stóp do skrzyżowania.
◆ 20 stóp od wejścia do straży, pogotowia lub stacji ratowniczej.
◆ 30 stóp wiejskiej skrzynki pocztowej na autostradzie państwowej (8: 00-18: 00).
◆ 30 stóp każdego migającego sygnału, znaku stopu lub sygnału drogowego.
◆ 50 stóp przejazdu kolejowego.

FloridaDriverLicense
Gold Member
Posty: 49
Rejestracja: czw lip 20, 2017 4:43 pm

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: FloridaDriverLicense » sob lip 22, 2017 3:28 am

5w. Which way should you turn your wheels when parking uphill along a curb? Which way should you turn them where there is not a curb? Which way should you turn them if parking downhill?
Parking on Hills
1. Turn your wheels so that if your car starts to move, it will roll away from traffic or into the curb.
2. Set the parking brake.
3. Automatic transmission: put gear shift in Park. Manual transmission: shift to Reverse (downhill) or First (uphill).
4. Turn off vehicle.

Którą stronę powinieneś obrócić koła, gdy parkujesz pod górę wzdłuż krawężnika? W jaki sposób należy je zwrócić, gdy nie ma krawężnika? Którym kierunku należy je zwrócić, jeśli parkujesz w dół?

Obrazek

Parking na wzgórzach
1. Obróć koła pojazdu tak jeśli pojazd zaczął się poruszać zatrzymał by się na krawężniku.
2. Ustaw hamulec postojowy.
3. Automatyczna skrzynia biegów: przesunięcie biegu na PARK. Ręczna skrzynia biegów: parkowanie w dół zostawić na biegu wstecznym (z dołu) lub parkowanie w górę na pierwszym bieg.
4. Wyłączyć pojazd.

Floridarenia
Gold Member
Posty: 39
Rejestracja: sob kwie 01, 2017 7:19 am

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: Floridarenia » sob lip 22, 2017 8:34 pm

6a. Are motorists required to stop or yield for pedestrians crossing the street?
Yes
Czy kierowcy muszą się zatrzymać się lub ustąpić pierwszeństwo pieszym przechodzących przez ulicę?

Zdecydowanie tak

Floridarenia
Gold Member
Posty: 39
Rejestracja: sob kwie 01, 2017 7:19 am

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: Floridarenia » sob lip 22, 2017 8:38 pm

6b. What must you do when you see a pedestrian with a white cane in the street ahead of you?
Drivers must always yield right of way o persons who are blind
Co musisz zrobić, gdy zobaczysz pieszego z białą laską na ulicy przed tobą?

Kierowcy muszą zawsze ustąpić pierwszeństwo osobom, które są niewidome

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość