Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

W tym dziale znajdziesz rozwiązanie wszystkich problemów, które napotkasz podczas życia na Florydzie.
Floridarenia
Gold Member
Posty: 39
Rejestracja: sob kwie 01, 2017 7:19 am

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: Floridarenia » sob lip 22, 2017 10:57 pm

8e. What must you do if you are involved in a minor accident and your vehicle is blocking the flow of traffic?
you must move vehicle or have it moved
Co należy zrobić, jeśli miałeś kolizję drogową, a twój pojazd blokuje przepływ ruchu?

Musisz przepchnąć pojazd lub poruszyć się z dala od ruchu

Floridarenia
Gold Member
Posty: 39
Rejestracja: sob kwie 01, 2017 7:19 am

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: Floridarenia » sob lip 22, 2017 11:01 pm

8f. If you hit a parked car and are unable to find the owner, what should you do?
leave a note including your name contact info and license plate number
Jeśli uderzysz w zaparkowany samochód i nie możesz znaleźć właściciela, co należy zrobić?

Zostawić notatkę, zawierającą informacje kontaktowe i numer rejestracyjny pojazdu

Floridarenia
Gold Member
Posty: 39
Rejestracja: sob kwie 01, 2017 7:19 am

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: Floridarenia » sob lip 22, 2017 11:12 pm

8g. What are the penalties for leaving the scene of an accident involving injury or death?

1st degree felony is cause death minimum 4 year prison sentence
2nd degree felony if cause bodily harm
3rd degree felony if you cause an injury and lose license for 3 years minimum 2nd degree misdemeanor if you cause damage to vehicle or preperty
Jakie są kary za opuszczenie miejsca wypadku z udziałem szkody lub śmierci?

1-go stopnia zbrodnia jeśli jest wypadek ze skutkiem śmiertelnym - minimum 4 lata więzienia
2- go stopnia zbrodnia , jeśli jest ofiara z uszkodzeniami ciała
3- go stopnia zbrodnia jeśli spowodujesz obrażenia w przypadku szkody - utrata licencji na 3 lata
2 stopnia wykroczenia, jeśli uszkodzenie pojazdu lub własności

w stopniu 3 stopnia, jeśli powoduje się uraz i tracą licencję przez 3 lata minimum 2 stopnia wykroczenia, jeśli powoduje to uszkodzenie pojazdu lub własności

Floridarenia
Gold Member
Posty: 39
Rejestracja: sob kwie 01, 2017 7:19 am

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: Floridarenia » sob lip 22, 2017 11:29 pm

9a. What are the requirements of the No-Fault law?
must have a minimum of 10,000 dollars in PIP and a minimum of 10,000 dollars in PDl coverage

No-Fault Law
Before you register your car in Florida, you must show proof of Personal Injury Protection (PIP) and Property Damage Liability (PDL) coverage. PIP covers your injuries if you’re in a crash, no matter who caused it. PDL coverage pays for damage to other people’s property that you caused.
Every owner or person in charge of operating a motor vehicle on Florida roadways must:
• provide proof of valid PIP and PDL insurance at the time of vehicle registration.
• have a minimum of $10,000 in PIP AND a minimum of $10,000 in PDL coverage.
• purchase the policy from an insurance agency licensed to do business in Florida.
• maintain the insurance continuously throughout the registration period.
• always have proof of valid Florida insurance readily available when the vehicle is being driven on Florida roadways.
Jakie są wymagania prawa NO-FAULT (chodzi o prawo ubezpieczeniowe)

Musi mieć co najmniej 10 000 dolarów w PIP i co najmniej 10 000 dolarów w PDl


Zanim zarejestruj swój samochód na Florydzie, musisz przedstawić dowód ubezpieczenia Personal Injury Protection (PIP) i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (PDL). PIP obejmuje twoje urazy, jeśli jesteś w katastrofie, niezależnie od tego, kto ją spowodował. PDL pokrywa koszty za szkody wyrządzone przez inne osoby.
Każdy właściciel lub osoba odpowiedzialna za prowadzenie pojazdów mechanicznych na drogach na Florydzie musi:
• dostarczyć dowód ważnego ubezpieczenia PIP i PDL w momencie rejestracji pojazdu.
• mieć minimum 10 000 USD w PIP i co najmniej 10 000 USD w PDL.
• zakup polisy od agencji ubezpieczeniowej uprawnionej do prowadzenia działalności na Florydzie.
• utrzymywać ubezpieczenie w sposób ciągły przez cały okres rejestracji.
• zawsze mieć ze sobą dowód ważnego ubezpieczenia na Florydzie, gdy pojazd jest prowadzony na drogach na Florydzie.

Floridarenia
Gold Member
Posty: 39
Rejestracja: sob kwie 01, 2017 7:19 am

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: Floridarenia » sob lip 22, 2017 11:32 pm

9b. If your license and registration are suspended for being in violation of the No-Fault law, what must you do to get them reinstated?
you will have to get insurance and pay a reinstatement fee
Jeśli Twoja licencja i rejestracja są zawieszone z powodu naruszenia prawa dotyczącego NO-FAULT ( chodzi o naruszenie jazdy bez ważnego ubezpieczenia), co musisz zrobić, aby je przywrócić?

Musisz zakupić ubezpieczenie i uiścić opłatę za przywrócenie

Floridarenia
Gold Member
Posty: 39
Rejestracja: sob kwie 01, 2017 7:19 am

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: Floridarenia » sob lip 22, 2017 11:35 pm

9c. What are the penalties if you are at fault in a crash and you are not insured in compliance with the Financial Responsibility Law?
DHSMV can require you to pay for the damages before your drivers license can be reinstated.
Jakie są kary, jeśli spowodowałeś wypadek i nie miałeś ubezpieczenia zgodnie z ustawą o odpowiedzialności finansowej?

DHSMV może wymagać zapłaty za szkody przed przywróceniem prawa jazdy

Floridarenia
Gold Member
Posty: 39
Rejestracja: sob kwie 01, 2017 7:19 am

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: Floridarenia » sob lip 22, 2017 11:40 pm

9d. What are the time restrictions for a driver with a learner’s license?
must only drive during daylight hours after having it for three months you can drive till 10 pm
akie są ograniczenia czasowe dla kierowcy posiadającego licencję ucznia?

Może prowadzić pojazd tylko w godzinach dziennych, przez trzy miesiące do godziny 10 PM

Floridarenia
Gold Member
Posty: 39
Rejestracja: sob kwie 01, 2017 7:19 am

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: Floridarenia » sob lip 22, 2017 11:49 pm

9e. What are the time restrictions for a licensed driver under age 17? Under age 18?
a 16 year old must not drive between the hours of 11 pm to 6 am unless driving from school or from work or is accompanied by a licensed driver thats at least 21 and a 17 year old driver must not drive between 1 am and 5 unless driving from work or accompanied by a driver thats 21
Jakie są ograniczenia czasowe dla licencjonowanego kierowcy w wieku 17 lat? W wieku poniżej 18 lat?

16 lat nie może jeździć między godziną 11.00 PM a 6.00 AM (rano) , chyba że wyjeżdżasz ze szkoły lub z pracy lub w towarzystwie licencjonowanego kierowcy który ma co najmniej 21 lat,
a 17-letni kierowca nie może jeździć od godziny 1 AM do 5 AM, chyba że jedziesz z pracy lub w towarzystwie kierowcy który ma minimum 21 lat

Floridarenia
Gold Member
Posty: 39
Rejestracja: sob kwie 01, 2017 7:19 am

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: Floridarenia » sob lip 22, 2017 11:58 pm

9f. When can you be charged with driving under the influence (DUI)?
found to be driving or in actual physical control of a motor vehicle while under the influence of alcoholic beverages or controlled substances

Driving Under the Influence (DUI) You can be charged with Driving Under the Influence (DUI) if you are found to be driving or in actual physical control of a motor vehicle while under the influence of alcoholic beverages or controlled substances. Controlled substances include: prescription drugs, depressants, stimulants, narcotics, hallucinogens, and model glue or other inhalants. At the time of arrest, your license will be administratively suspended if you have a breath or blood alcohol level (BAL) of .08 or above, or refuse to submit to a breath/blood alcohol test.
Kiedy możesz być zatrzymany jeśli prowadziłeś samochodem pod wpływem (DUI)?

Jeśli stwierdzono, że prowadziłeś pojazd silnikowy pod wpływem napojów alkoholowych lub substancji kontrolowanych.

Jazda Samochodem Pod Wpływem (DUI)
W przypadku stwierdzenia, że ​​prowadzisz pojazd, pod wpływem napojów alkoholowych lub substancji kontrolowanych, możesz zostać obciążony Driving Under the Influence (DUI). Substancjami kontrolowanymi są: leki na receptę, leki pobudzające, leki pobudzające, narkotyki, halucynogeny i modelowy klej lub inne inhalatory.
Twoja licencja zostanie zawieszona administracyjnie w chwili zatrzymania jeśli masz w wydychanym powietrzu lub stężenie alkoholu we krwi (BAL) w przedziale od .08 lub powyżej, lub odmówisz poddania się testom lub badaniu na obecność alkoholu we krwi.

Floridarenia
Gold Member
Posty: 39
Rejestracja: sob kwie 01, 2017 7:19 am

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: Floridarenia » ndz lip 23, 2017 12:01 am

9g. What are the penalties for refusing to take a blood test, a urine test, or a breath test when suspected of driving under the influence?
your license will automatically be suspended for one year and a second refusal will result in an 18 month suspension and a first degree misdeameanor
Jakie są kary za odmowę wykonania testu krwi, badania moczu lub badania oddechu, gdy podejrzewa się o prowadzenie pod wpływem alkoholu?

Twoja licencja zostanie automatycznie zawieszona na okres jednego roku, a druga odmowa spowoduje 18-miesięczne zawieszenie i pierwszy stopień wykroczenia

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość