Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

W tym dziale znajdziesz rozwiązanie wszystkich problemów, które napotkasz podczas życia na Florydzie.
ODPOWIEDZ
Floridarenia
Gold Member
Posty: 39
Rejestracja: sob kwie 01, 2017 7:19 am

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: Floridarenia » ndz lip 23, 2017 12:05 am

9h. What can happen if you are found guilty of racing on the highway?
A court may also order that your license be revoked
Co może się zdarzyć, jeśli zostaniesz winny za ściganie się na autostradzie?

Stracisz prawo jazdy

Floridarenia
Gold Member
Posty: 39
Rejestracja: sob kwie 01, 2017 7:19 am

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: Floridarenia » ndz lip 23, 2017 12:21 am

Obrazek
Twoja licencja zostanie zawieszona (tymczasowe wycofanie prawa jazdy), jeśli:

Zrobisz fałszywą aplikację licencyjną.
Zezwolenie na korzystanie z licencji w celu niezgodnym z prawem.
Będziesz skazani w sądzie ruchu drogowego, a sąd nakaże zawieszenie licencji.
Nie zgodzisz się na test, aby pokazać, czy jeździsz pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
Używaj niewłaściwej licencji.
Zdobędziesz pewną liczbę punktów za przestępstwa drogowe w systemie punktowym.
Złamiesz prawo w ruchu drogowym i nie zapłacisz grzywny lub nie stawisz się w sądzie zgodnie z zaleceniami.
Brak zapłaty zasiłku na dziecko.
Brak ubezpieczenia w pojeździe.
Nie zatrzymałeś się na autobus szkolny.
Używałeś tytoniu, jeśli jesteś nieletni.
Uczestniczyłeś w kradzieży handlu detalicznego.
Jeśli popełniłeś czyni niezgodne z wymaganiami edukacyjnymi (porzucenie szkoły).

Obrazek

Twoja licencja musi zostać ODWOŁANA (zrzeczenie się prawa jazdy), jeśli zostaniesz uznany winnym (lub zapisy dotyczące działów):

Jeżdżąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji kontrolowanych.
Zbrodnia, w której używany jest pojazd silnikowy.
Nie zatrzymując się, aby pomóc, gdy pojazd, który jeździsz, jest związany z wypadkiem, powodując śmierć lub uszkodzenie ciała.
Trzy przypadki lekkomyślnej jazdy w ciągu roku.
Niewłaściwe działanie, w którym pojazd silnikowy był używany.
Trzy główne przestępstwa lub 15 przestępstw, za które otrzymujesz punkty w ciągu 5 lat.
Zbrodnia za posiadanie narkotyków.
Twój wzrok jest gorszy niż standardowe wymagania minimalne.
Wyścigi na autostradzie. Sąd może również nakazać odwołanie licencji w przypadku niektórych innych wykroczeń drogowych.
* Uwaga: porzucenie kaucji i nie stawianie się przed sądem

Obrazek

Twoja licencja może zostać anulowana (nieważna i zakończona), jeśli:

Twoja licencja została wydana z błędem.
Podajesz fałszywe informacje lub identyfikację.
Nie ukończysz wymaganej szkoły.

Floridarenia
Gold Member
Posty: 39
Rejestracja: sob kwie 01, 2017 7:19 am

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: Floridarenia » ndz lip 23, 2017 12:28 am

10a. If you have a learner’s license, how many hours of driving experience are required to earn the Class E license?
50 hours of driving and atleast 10 hours of night driving
Jeśli licencjodawca ma licencję na uczący się, ile godzin doświadczenia zawodowego jest wymagane, aby uzyskać licencję klasy E?

50 godzin jazdy samochodem i co najmniej 10 godzin nocnej jazdy

Floridarenia
Gold Member
Posty: 39
Rejestracja: sob kwie 01, 2017 7:19 am

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: Floridarenia » ndz lip 23, 2017 12:37 am

10b. What education course are you required to take if you are applying for a learner’s license (or have never held a driver’s license)?
15 years old, complete traffic law and substance abuse course, pass vison and knowledge test
Jaką edukację musisz mieć aby ubiegać się o licencję ucznia (lub jeśli nigdy nie posiadałeś prawa jazdy)?

15 lat, kurs pełne prawo ruchu i kursu nadużywania substancji, test wzroku i test wiedzy

Floridarenia
Gold Member
Posty: 39
Rejestracja: sob kwie 01, 2017 7:19 am

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: Floridarenia » ndz lip 23, 2017 12:38 am

10c. Are you required to notify DHSMV of any health problems that may affect your driving?
yes
10c. Czy musisz powiadomić DHSMV o wszelkich problemach zdrowotnych, które mogą mieć wpływ na Twoją jazdę?

tak

Floridarenia
Gold Member
Posty: 39
Rejestracja: sob kwie 01, 2017 7:19 am

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: Floridarenia » ndz lip 23, 2017 12:40 am

11. Why would one opt to take a Basic Driver Improvement Course?
to improve your driving skills
Dlaczego miałbyś zdecydować się na podstawowy kurs doskonalący kierowcę?

Aby poprawić swoje umiejętności jazdy

Floridarenia
Gold Member
Posty: 39
Rejestracja: sob kwie 01, 2017 7:19 am

Re: Florydzkie prawo jazdy - zagadnienia i materiały

Post autor: Floridarenia » ndz lip 23, 2017 12:51 am

12. What maneuvers are required on a driving exam?
• Three Point Turn. Turn car around in a 20–40 foot space.
• Approach of Crossing. Get in the proper lane and look in each direction.
• Observe Right-of-Way. Allow pedestrians to cross, pull over and stop for emergency vehicles, and don’t enter an intersection where you will interfere with other traffic.
• Straight-In Parking. When properly parked, the vehicle should be centered inside the space with no part of the vehicle extending out in the traffic lane.
• Parking on a Grade. Proper parking for uphill and downhill, with and without a curb.
• Stop Quickly. Make a quick, safe stop when the examiner/ agent instructs you.
• Backing. Back for a distance of 50 feet at a slow speed while looking to the rear. Do not use the rear-view mirror or rear-view camera monitor.
• Obey Stop Signs. Approach in the proper lane, come to a complete stop before reaching the stop line or crosswalk, and remain stopped until you can move safely.
• Obey Traffic Signals. Get into the proper lane and approach the light at a speed that will allow you to stop if the light should change. When the light turns green, do not move forward until the other traffic has cleared the intersection.
• Signal and Turn. Get into the proper lane and signal your turn for the last 100 feet. You may use either hand signals or mechanical signals.
• Passing. Always look ahead and behind to make sure you can pass safely.
• Stay in Proper Lane. Drive in the right lane except on a oneway street. Do not change lanes until you may do so safely.
• Follow at a Safe Distance. Do not follow too closely behind other cars. Keep a minimum following distance of three to four seconds.
• Use Proper Posture. Keep both hands on the steering wheel and do not rest your elbow in the window.
Jakie manewry są wymagane podczas egzaminu?

• trzypunktowe obrót. Obróć samochód w przestrzeń 20-40 stóp.
• Podejście do Przecięcia. Wejdź na właściwy pas i popatrz w każdym kierunku.
• Przestrzegaj prawego punktu widzenia. Pozwól pieszym przejechać, przeciągnąć i zatrzymać się w przypadku pojazdów ratunkowych i nie wchodzić do skrzyżowania, gdzie będziesz kolidował z innymi ruchami.
• Parking stacjonarny. Po prawidłowym zaparkowaniu pojazd powinien być wyśrodkowany w przestrzeni bez części pojazdu rozciągającego się na pasie ruchu.
• Parkowanie na stopnie. Odpowiedni parking pod górę i zjazdu, z krawężnikiem i bez krawężnika.
• Zatrzymaj się szybko. Szybko, bezpiecznie zatrzymaj się, gdy ekspert / agent poleci.
• Podkład. Wstecz na odległość 50 stóp z wolną prędkością, patrząc z tyłu. Nie używaj lustra wstecznego lub monitora kamery tylnej.
• Przestrzegaj znaków Stop. Podejdź do właściwego pasa, zatrzymaj się przed osiągnięciem linii zatrzymania lub przejścia i zatrzymaj się, aż będziesz mógł bezpiecznie się poruszać.
• Przestrzegaj sygnałów drogowych. Wejdź na właściwy pas i podejdź do światła z prędkością, która pozwoli Ci przestać, jeśli światło się zmieni. Gdy światło świeci na zielono, nie ruszaj się do przodu, dopóki inny ruch nie zniknie z punktu przecięcia.
• Sygnał i tura. Wejdź na właściwy pas i zarejestruj swój zakręt przez ostatnie 100 stóp. Możesz używać sygnałów ręcznych lub sygnałów mechanicznych.
• Przejeżdżając. Zawsze patrz z wyprzedzeniem, aby upewnić się, że możesz bezpiecznie przejechać.
• Zostań we właściwym pasie ruchu. Przejedź na prawym pasie, z wyjątkiem ulicy przystankowej. Nie zmieniaj pasów ruchu, dopóki nie zrobisz tego bezpiecznie.
• Postępuj w bezpiecznej odległości. Nie idź za bardzo za innymi samochodami. Trzymaj minimum następującą odległość od trzech do czterech sekund.
• Używaj właściwej postawy. Trzymaj obie ręce na kierownicy i nie spocznij łokcia w oknie.

ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość