Favorite Comment

Contagi (2011)

Contagi (2011) - Drama Movies 106 minutes. Contágio, 传染病, Contagio, Tartunta, 컨테이젼, 全境擴散. De sobte, sense saber quin és el seu origen, encara que tot fa sospitar que comença amb el viatge d'una nord-americana a un casino de Hong Kong, un virus mortal comença a propagar-se per tot el món. En pocs dies, la malaltia comença a delmar la població. El contagi es produeix per mer contacte entre els éssers humans. Un thriller realista i sense efectes especials sobre els efectes d'una epidèmia. , , , , , , , , , , ,